სსუ-ს რექტორობის კანდიდათთა ავტობიოგრაფიული მონაცემები და სამოქმედო გეგმები

1. ზურაბ ხონელიძე - CVსამოქმედო გეგმა

2. მარიამ მირესაშვილი - CVსამოქმედო გეგმა

3. ინდირა numara sorgulama ძაგანია-ჭოჭუა - CVსამოქმედო გეგმა

4. ავთანდილ ხაზალია - CVსამოქმედო გეგმა

5. კახა ქეცბაია - CVსამოქმედო გეგმა

6. მურმან კვარაცხელია - CVსამოქმედო გეგმა