ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე დაცული დისერტაციები

2009წ. 5 ნოემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­ნი­ერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ქართული ლიტერატურისა და ლი­ტე­რატურის თეორიის სადისერტაციო კოლეგიის სხდომაზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა ლელა მირცხულავამ დაიცვა დისერტაცია ფილო­ლო­გიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: „პოს­ტმოდერნის­ტუ­ლი ტენდენციები მე-20 საუკუნის მეორე ნა­ხევრის ქართულ პროზაში“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერსიტეტის სრუ­ლი პროფესორი მარიამ მირესაშვილი.


2009წ. 13 ნოემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­­ნი­ერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ქართული ლიტერატურისა და ლი­ტე­რატურის თეორიის სადისერტაციო კოლეგიის სხდომაზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა თამთა როგავამ დაიცვა დისერტაცია ფილო­ლო­გიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: „თეიმურაზ მეორე და ბიბლია“. სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ფი­ლოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნივერსიტეტის სრუ­ლი პროფესორი მარიამ მირესაშვილი; ფი­ლო­ლო­გი­ის მეც­ნი­ერ­ებ­ა­თა დოქ­ტო­რი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ას­ოც­ირ­ებ­უ­ლი პრო­ფე­სო­რი ტი­ტე მოსია.


2009წ. 4 დეკემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­­ნი­ერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ქართული ლიტერატურისა და ლი­ტე­რატურის თეორიის სადისერტაციო კომისიის სხდომაზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა კოტე თოდუამ დაიცვა დისერტაცია ფილო­ლო­გიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: „გიორგი წერეთელი და რეალიზმის პრობლემები ქართულ ლი­ტე­რატურაში“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ფი­ლო­ლო­გი­ის მეცნიერება­თა დოქ­ტო­რი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნივერ­სი­ტე­ტის ასო­ცი­რებული პრო­ფე­სო­რი ნინო ვახანია.


2009წ. 25 დეკემბერს სო­ხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­­ნი­ერებათა ფაკულტეტის სა­დისერტაციო საბჭოს საქართველოს ისტორიის სადისერტაციო კომისიის სხდომაზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა კახა კვაშილავამ დაიცვა დი­სერ­ტაცია ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: „ისტორი­უ­ლი სა­მურ­ზა­ყა­ნო. XVII-XVIIIსს. მიჯ­ნა _ 1840წ.“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ისტორიის მეც­ნი­ერ­ებ­ა­თა დოქ­ტო­რი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სრული პრო­ფე­სო­რი ზურაბ პაპასქირი. რეცენზენტები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი თამაზ ბერაძე; ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ასო­­ც­ი­რ­ებ­უ­ლი პრო­­ფე­სო­რი ბეჟან ხო­რა­ვა.


2010წ. 22 იანვარს სო­ხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­­ნი­ერებათა ფაკულტეტის სა­დიესერ­ტა­ციო საბჭოს საქართველოს ისტორიის სადისერტაციო კომისიის სხდომაზე სოხუ­მის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა ზაზა წურწუმიამ დაიცვა დი­სერ­ტაცია ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თემა­ზე „აფხაზეთი რუსეთ-ოს­მა­ლეთის ურ­თიერთობებში (XVს. II ნახ. - XXს. I მეოთხედი)“. სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ის­ტო­რი­ის მეც­ნი­ერ­ებ­ა­თა დოქ­ტო­რი, პრო­ფესორი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრო­მე­ლი მიხეილ სვა­ნი­ძე; ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ასო­­ც­ი­რ­ებ­უ­ლი პრო­­ფე­სო­რი ბეჟან ხო­რა­ვა. რეცენზენტები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი გიული ალასანია; ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ასო­­ც­ი­რ­ებ­უ­ლი პრო­­ფე­სო­რი ავთანდილ კილასონია.

 

2010წ. 16 დე­კემ­ბერს ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეცნიერებ­ა­თა ფა­კულ­ტე­ტის სა­დი­სერ­ტა­ციო კო­მი­სი­ის სხდო­მა­ზე დოქ­ტო­რან­ტმა სოფიო ტაბაღუამ და­იცვ­ა დი­სერ­ტა­ცი­ა თე­მა­ზე: „მედიაჟანრი Glosse როგორც ლიტერატურული ფენომენი“. სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მ­ძ­ღვა­ნე­ლები: პროფესორი გურამ ლებანიძე, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი ოლღა პეტრიაშვილი. რეცენზენ­ტე­ბი: პროფესორი რუსუდან თაბუკაშვილი, ას­ოცირებული პრო­ფე­სო­რი მანანა ბაქრაძე.