ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2010 წელს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ჩამოყალიბდა ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. ინსტიტუტის დირექტორად დაინიშნა სრული პროფესორი, რევაზ ხარებავა. ინსტიტუტი ძირითადად დაკომპლექტებულია ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალით.
ინსტიტუტის პერსონალის პოტენციური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე შემუშავებული იქნა სამეცნიერო-კვლევითი თემატიკა, შემდეგი მიმართულებებით:
• რეგიონალური განვითარების პირობების რეგულირების საფინანსო და საბიუჯეტო მექანიზმები (შემსრულებლები, პროფესორები: ხარებავა რ.; ლიპარტია ძ.; ხარებავა ნ.; ფიფია ნ.)
• აგრარული ურთიერთობების რეგულირების ფორმებისა და მექანიზმების კვლევა (შემსრულებლები, პროფესორი - ხარებავა რ.; დოქტორანტი-ხუბუნაია შ.)
• საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ტენდენციები, მდგომარეობა და პერსპექტივები (შემსრულებლები, პროფესორები: გელაშვილი მ.; ბასარია რ.; ეთერია ე.; დიხამინჯია ი.; ბერიშვილი ხ.; კაკულია ე.).
• ბიზნესის ადმინისტრირების პროცესების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები (შემსრულებლები, პროფესორები: ჯალაღონია დ.; შონია დ.; თაკალანძე ლ.; ხარებავა ნ.; კაციტაძე ნ.; პაპასქუა ი.)
ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევით მუშაობაში აქტიურად არიან ჩართულნი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტები.

 

ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  შ რ ო მ ე ბ ი