ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

სამსახურის უფროსი: როლანდ ხვიჩია

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს. განყოფილების მიზნები და ამოცანები:                          

1) სამსახურის ძირითადი მიზანია შეუქმნას უნივერსიტეტის სტუდენტებს, აკადემიურ, ადმინისტრაციულ და მოსამსახურე პერსონალს სწავლის, სწავლების, შრომის და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის სათანადო პირობები.

2) სამსახურის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს შენობა - ნაგებობების, კაბინეტ - ლაბორატორიების, ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული ცენტრების, სპორტიული მოედნების და დარბაზების თანამედროვე მოთხოვნების დონეზე მოწყობისათვის მუდმივი ზრუნვა, საბიუჯეტო და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემოსავლების ფარგლებში.


სამსახურის დებულება>>

კონტაქტი
მისამართი: თბილისი, 0186, ანა პოუნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, მე-2 სართულილიტკოვსკაიას ქ. №9 (ყოფილი ჯიქიას ქუჩა), სოხუმის სახელმწიფო
ტელ : 8(32) 254 14 19; მობ: 5(77) 17 07 22; E-mail: mr@sou.edu.ge