ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

სამსახურის უფროსი: როლანდ ხვიჩია

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს. განყოფილების მიზნები და ამოცანები:                          

1) სამსახურის ძირითადი მიზანია შეუქმნას უნივერსიტეტის სტუდენტებს, აკადემიურ, ადმინისტრაციულ და მოსამსახურე პერსონალს სწავლის, სწავლების, შრომის და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის სათანადო პირობები.

2) სამსახურის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს შენობა - ნაგებობების, კაბინეტ - ლაბორატორიების, ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული ცენტრების, სპორტიული მოედნების და დარბაზების თანამედროვე მოთხოვნების დონეზე მოწყობისათვის მუდმივი ზრუნვა, საბიუჯეტო და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემოსავლების ფარგლებში.


სამსახურის დებულება>>

კონტაქტი
მისამართი: თბილისი, 0186, ანა პოუნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, მე-2 სართულილიტკოვსკაიას ქ. №9 (ყოფილი ჯიქიას ქუჩა), სოხუმის სახელმწიფო
ტელ : 8(32) 254 14 19; მობ: 5(77) 17 07 22; E-mail: mr@sou.edu.ge