ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
ღონისძიებები
24.12.2013    
სსუ-ს აკადემიური პერსონალის საყურადღებოდ!

სსუ-ს აკადემიურმა პერსონალმა და, აგრეთვე, ხელშეკრულებით მომუშავე პირებმა, რომლებიც სამეცნიერო საქმიანობას ძირითადად სსუ-ში ეწევიან, 2013 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ 2013 წლის სამეცნიერო-კვლევით მუშაობის მოკლე ანგარიში.

12.07.2013    
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2013 წლის 26 ივლისს 15 საათზე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე შედგება საქართველოს ისტორიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის იოსებ ალიმბარაშვილის დისერტაციის დაცვა ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

10.12.2012    
სსუ-ს აკადემიური პერსონალის საყურადღებოდ!

სსუ-ს აკადემიური პერსონალმა 2012 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის სამსახურში უნდა წარადგინონ 2012 წლის სამეცნიერო-კვლევით მუშაობის მოკლე ანგარიში.

05.11.2012    
განცხადება დისერტაციის დაცვაზე

2012 წ. 22 ნოემბერს, 15 საათზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. #9, IV სართული, საპრეზენტაციო ოთახი) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადისერტაციო კომისიის სხდომაზე დოქტორანტი ლია ელიავა დაიცავს დისერტაციას თემაზე: „საბანკო კრიზისის წინმსწრები სასიგნალო ინდიკატორების სისტემის შემუშავების მეთოდოლოგია".