ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

ბაკალავრიატის სასწავლო მეცადინეობის ცხრილი
I კურსი
ბიოლოგია
ეკოლოგია
გეოგრაფია
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
ფარმაცია
minor - ბიოლოგია
minor - გეოგრაფია

მაგისტრატურის სასწავლო მეცადინეობის ცხრილი
სპეც. -გამოყენებითი ბიოლოგია, მოდული -ბიომრავალფეროვნება და ეკოუსაფრთხოება
სპეც. - ბიოსამედიცინო ფიზიკა და ინჟინერია
სპეც. -გამოყენებითი ბიოლოგია, მოდული -მიკრობიოლოგია
სპეც. - კონსტრუქციული (გამოყენებითი) გეოგრაფია და გარემოს დაცვა

შუალედური გამოცდების ცხრილი
სპეც. საფაკულტეტო Iკურსი
ბაკალავრიატი ფარმაცია
ბაკალავრიატი ბიოლოგია
სპეც. ეკოლოგია II კურსი
სპეც. გეოგრაფია II კურსი
სპეც. ბიოსამედიცინო ინჟინერია II კურსი
მაგისტრატურა, მოდული ბიომრავალფეროვნება და ეკოუსაფრთხოება
მაგისტრატურა, მოდული მიკრობიოლოგია
მაგისტრატურა სპეც. ბიოსამედიცინო ფიზიკა და ინჟინერია
სპეც. ბიოლოგია(minor) IV კურსი
სპეც. გეოგრაფია (minor) IV კურსი

დოქტორანტურის სასწავლო მეცადინეობების ცხრილი
ეკოლოგია I კურსი
მიკრობიოლოგია I კურსი
ფიზიკური ორგანული ქიმია

 

ფინალური გამოცდების ცხრილი

საფინალო გამოცდების ცხრილი ბაკალავრიატი
საფინალო გამოცდების ცხრილი მაგისტრატურა
საფინალო გამოცდების ცხრილი დოქტორანტურა
საფინალო გამოცდების ცხრილი Minor