ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

აკადემიური პერსონალი


ა) ბიოლოგიის მიმართულება

ქვემიმართულება: მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია და ბიოტექნოლოგია

სრული პროფესორი
1. ლომთათიძე ზაურ

ასოცირებული პროფესორი
1. გოროზია ილია

ქვემიმართულება: ბიომრავალფეროვნება (ბოტანიკა, ზოოლოგია, ჰიდრობიოლოგია)

ასოცირებული პროფესორი
1. მიქაია ნონა
2. ჭურღულია-შურღაია მარინა

ქვემიმართულება: მცენარეთა ფიზიოლოგია

ასოცირებული პროფესორი
1. ზარქუა მარინა

ქვემიმართულება: ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

ასოცირებული პროფესორი
1. ვეკუა ელისაბედი

ქვემიმართულება: ბიოქიმია, მოლეკულური ბიოლოგია, ბიოფიზიკა

ასოცირებული პროფესორი
1. ჭელიძე ნარგიზა

ქვემიმართულება: განვითარების ბიოლოგია

ასოცირებული პროფესორი
1. ბერულავა მანანა

ქვემიმართულება: გენეტიკა

ასოცირებული პროფესორი
1. შარია შორენა

ბ) ეკოლოგიის მიმართულება:

სრული პროფესორი
1. ქარჩავა გულნარა
ასოცირებული პროფესორი
1. ციცქიშვილი მარატ
ასისტენტ-პროფესორი
1. ესებუა ეკა


გ) გეოგრაფიის მიმართულება

ქვემიმართულება: ზოგადი (თეორიული) გეოგრაფია

სრული პროფესორი
1. ალფენიძე მელორ

ასოცირებული პროფესორი
1. ღვინჯილია მალხაზ

ასისტენტ-პროფესორი
2. კორსანტია კობა


ქვემიმართულება: რეგიონალური გეოგრაფია

ასოცირებული პროფესორი
1. გონგაძე მერაბ
2. თოლორდავა რევაზ

დ) ფიზიკის მიმართულება

ქვემიმართულება: გამოყენებითი ფიზიკა

სრული პროფესორი
1. კირცხალია ვლადიმერ

ასოცირებული პროფესორი
1. ბერია როინ

ქვემიმართულება: ბიოსამედიცინო ფიზიკა

სრული პროფესორი
1. მიმინოშვილი ალექსანდრე

ასოცირებული პროფესორი
2. წურწუმია ვარადებული


ე) ქიმიის მიმართულება

ქვემიმართულება: ზოგადი და არაორგანული ქიმია, კომპიუტერული ქიმია

სრული პროფესორი
1. ფაჩულია ზურაბ

ქვემიმართულება: ანალიზური ქიმია

ასოცირებული პროფესორი
1. ჭანტურია მინედა

ქვემიმართულება: ორგანული და ბიოორგანული ქიმია

ასოცირებული პროფესორი
1. ტაბატაძე ლალი

ქვემიმართულება: ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია

ასოცირებული პროფესორი
1. მსხილაძე ანტონინა

ვ)ფარმაციის მიმართულება

ასოცირებული პროფესორი
1. ირმა ცომაია

ასისტენტ-პროფესორი
1.თამარ გიგოშვილი