ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
დაცული დისერტაციები

1. მიხეილ გაგოშიძე - სსუ მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 2014-2015  ს/წ კურსდამთავრებული
სადოქტორო პროგრამა: „მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებები"
დაცვის თარიღი: 2015 წლის 23 ივლისი
მისანიჭებელი ხარისხი: ინფორმატიკის დოქტორი
სადისერტაციო ნაშრომის სახელწოდება: „ზოგიერთი არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებათა სისტემების მიახლოებითი ამოხსნა"

„Approximate Solution of Some System of Nonlinear Partial Differential Equations"

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: თემურ ჯანგველაძე ფიზიკა-მათემატიკისმეცნიერებათადოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ზურაბკიღურაძე ფიზიკა-მათემატიკისმეცნიერებათაკანდიდატი,ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

ოფიციალური რეცეზენტები:

ჰამლეტ მელაძე ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი

ჯემალ როგავა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი,ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

2. სოფია შენგელია - სსუ მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 2015-2016   ს/წ კურსდამთავრებული
სადოქტორო პროგრამა: „მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებები"
დაცვის თარიღი: 2015 წლის 29 დეკემბერი
მისანიჭებელი ხარისხი: ინფორმატიკის დოქტორი
სადისერტაციო ნაშრომის სახელწოდება: „გასაღების ღია არხით გაცვლის მატრიცული ალგორითმისა და ფრაქტალური სტრუქტურების გამოკვლევა და სინთეზი"

„Research and Synthesis of Key - Exchange Algorithm in Open Channel and Fractal Structures"

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: რიჩარდ მეგრელიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ემერიტუსი პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

ოფიციალური რეცეზენტები:

ზურაბ ქოჩლაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

მედეა თევდორაძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ეკონომიკური ინფორმატიკის (ინფორმაციული სისტემების) დეპარტამენტის პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

 

3. ლეილა სულავა - სსუ მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 2016-2017 ს/წ კურსდამთავრებული
სადოქტორო პროგრამა: „მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებანი"

დაცვის თარიღი: 2016 წლის 10 ნოემბერი

მისანიჭებელი ხარისხი: ინფორმატიკის დოქტორი

სადისერტაციო ნაშრომის სახელწოდება: „არაწრფივი სოციალური პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება"

„Mathematical and computer modeling of nonlinear social processes"

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თემურ ჩილაჩავა, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულების პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო და განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი.

ოფიციალური რეცეზენტები:

ჰამლეტ მელაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი;

თამაზ ობგაძე - ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ხელსაწყოთმშენებლობის ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი.

 

4. ირაკლი ქარდავა - სსუ მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 2016-2017 ს/წ კურსდამთავრებული

სადოქტორო პროგრამა: „მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებანი"

დაცვის თარიღი: 2016 წლის 19 დეკემბერი

მისანიჭებელი ხარისხი: ინფორმატიკის დოქტორი

სადისერტაციო ნაშრომის სახელწოდება: „ქართული ტექსტების კომპიუტერული დამუშავება"

„Computer Processing of Georgian Texts"

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ჯემალ ანთიძე, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

ოფიციალური რეცეზენტები:

თეიმურაზ კუცია - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯოანს კელპერის სახელობის უნივერსიტეტი, სიმბოლური გამოთვლების კვლევითი ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, (ლინცი, ავსტრია);

თევდორე საჟენიუკი - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 

5. ლალი ბესელია - სსუ მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 2016-2017 ს/წ კურსდამთავრებული
სადოქტორო პროგრამა: „მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებანი"

დაცვის თარიღი: 2016 წლის 22 დეკემბერი

მისანიჭებელი ხარისხი: ინფორმატიკის დოქტორი

სადისერტაციო ნაშრომის სახელწოდება: „გენეტიკური ალგორითმის გამოყენება კრიპტოანალიზში"

„Using Genetic Algorithms In Cryptoanalysis"

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ზურაბ ქოჩლაძე - ტექნიკის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

ოფიციალური რეცეზენტები:

რიჩარდ მეგრელიშვილი - ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიყო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ემერიტუსი, პროფესორი;

თინათინ კაიშაური - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.