ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

დამამთავრებელ  სემესტრში ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისაღებად სტუდენტმა უნდა შეასრულოს საბაკალავრო ნაშრომი, რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ფარგლებში მიღებული დარგობრივი ცოდნისა და ზოგადი უნარების, სხვადასხვა სფეროში პრობლემების გადაჭრის შესაძლებლობების დოკუმენტირებას.

 

საბაკალვრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების ინსტრუქცია იხილეთ აქ.