ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი: რაიბულ ქირია

მოადგილე: ელენე სულხანიშვილი


საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის საქმიანობის სფეროა:
* საზოგადოებასთან სხვადასხვა სახის აქტიური ურთიერთანამშრომლობა;
* უნივერსიტეტის და მასში მიმდინარე მოვლენების საზოგადოების წინაშე ობიექტურად წარმოჩენა;
* სსუ-ს საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში პოპულარიზაცია;
* სასწავლო-სამეცნიერო პროცესების, დაგეგმილი ან განხორციელებული სხვადსხვა ღონისძიებების საჯაროობა;
* სახელისუფლებო სტრუქტურებთან, სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო სხვადასხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ერთობლივი პროექტების განხორციელება;
* საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლების რექტორთან, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან და აკადემიურ პერსონალთან შეხვედრის დაგეგმვა-განხორციელება;
* უნივერსიტეტში შემოსული პროექტების განხილვა;

 

სამსახურის დებულება>>