ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები საბაკალავრო პროგრამების აკრედიტაციის შესახებ:

1. მათემატიკა
2. კომპიუტერული ტექნოლოგიები

3. ფიზიკა
4. ქიმია
5. ბიოლოგია
6. გეოგრაფია
7. ეკოლოგია
8. ფარმაცია
9. ბიოსამედიცინო ინჟინერია

10. ქართული ფილოლოგია
11. აფხაზური ფილოლოგია
12. ინგლისური ფილოლოგია
13. გერმანული ფილოლოგია
14. ფრანგული ფილოლოგია
15. სლავური ფილოლოგია
16. არქეოლოგია
17. ისტორია
18. თურქოლოგია

19. სოციოლოგია
20. ფსიქოლოგია
21. პოლიტიკის მეცნიერებები
22. საერთაშორისო ურთიერთობები

23. მასწავლებლის განათლება
24. ინკლუზიური განათლება

25. ეკონომიკა
26. ბიზნესის ადმინისტრირება

27. სამართალი

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამა