ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს მასწავლებლის განათლების პროგრამების მოქნილობა და შესაბამისობა დანარჩენ საგანმანათლებლო პროგრამებთან. უზრუნველყოს სტუდენტზე ორიენტირებული პროგრამის განხორციელება, რათა ძირითადი, დარგობრივი საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებმა შეძლონ მასწავლებლის კვალიფიკაციის მიღება. წინამდებარე პროგრამის ძირითადი მიზანია მომზადდეს მაღალკვალიფიცირებული საბაზო და საშუალო კლასების მასწავლებლები, რომლებიც მოცემული პროგრამის საფუძველზე შეიძენენ მთელ რიგ კომპეტენციებს: ცოდნას, ფასეულობებსა და უნარებს, რაც აუცილებელია მასწავლებლის მაღალი აკადემიური სტანდარტების მისაღწევად.

 

გადაწყვეტილება მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ