ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


 1. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება
 2. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
 3. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის სამსახურის დებულება
 4. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება
 5. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთიანი საგამოცდო ცენტრის დებულება
 6. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა და კულტურათაშორისი კავშირების სამსახურის დებულება
 7. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა პრაქტიკისა და კარიერის მართვის სამსახურის დებულება
 8. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიების განყოფილების დებულება
 9. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგამომცემლო ჯგუფის, გაზეთ "სოხუმის უნივერსიტეტის" რეადაქციის დებულება
 10. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის დებულება
 11. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება
 12. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულება
 13. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების განყოფილების დებულება
 14. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის დებულება
 15. სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მონიტორინგის განყოფილების დებულება
 16. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის სამსახურის დებულება
 17. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება
 18. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საფინანსო სამსახურის დებულება
 19. სსიპ -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცელარიის დებულება
 20. სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქმისწარმოების ერთიანი წესი
 21. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტის დებულება