ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 1. საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ
 2. ბოლონიის პროცესი
 3. ბერლინის კომუნიკე 
 4. ბოლონიის დეკლარაცია
 5. კრედიტები
 6. გიოტებერგის დეკლარაცია
 7. გრაცის დეკლარაცია
 8. ლისაბონის კონვენცია
 9. პრაღის კომუნიკე
 10. სალამანკის მიმართვა
 11. სორბონის დეკლარაცია
 12. უნივერსიტეტების დიდი ქართია
 13. ბერგენის კომუნიკე                                                                                
 14. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის დეკანის არჩევის წესი                 
 15. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევის წესი
 16. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს წევრთა არჩევის წესი 
 17. ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი (დანართი 1);(დანართი 2);(დანართი 3). (ძალადაკარგულია)
 18. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევის წესი
 19. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვის ნორმები (2013-2014 სასწავლო წელი) (დანართი)
 20. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორების სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვის ნორმები (2013-2014 სასწავლო წელი) (დანართი)
 21. სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტი
 22. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების პროცედურა და წარმოსადგენ დოკუმენტთა ნუსხა (დანართი 1) (დანართი 2) (დანართი 3) (დანართი 4)
 23. წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კანდიდატურის დამტკიცების წესი