ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


დადგენილება № 05/01-345 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად ახალი არჩევნების გამოცხადების, კანდიდატთა რეგისტრაციის დაწყებისა და კანდიდატის შერჩევის შესახებ განცხადების ტექსტის დამტკიცების თაობაზე (იხ. დანართი №1 და დანართი №2)

დადგენილება № 05/01-344 სსიპ-სოხუმის სახელწიფო უნივერსიტეტში რექტორის თნამდებობის დასაკავებლად არჩევნების ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 17 მარტის №05/01-331 დადგენილებით შექმნილი საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 № 05/01- 343 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წლის 18 მაისს ჩატარებული უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების შედეგების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი 1 და დანართი 2)

დადგენილება № 05/01-342 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №05/01-340 დადგენილებაში -„რექტორის არჩევნების ჩატარების პროცედურის შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 05/01-341 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №05/01-340 დადგენილებაში - „რექტორის არჩევნების ჩატარების პროცედურის შესახებ“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 05/01- 337 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ახლად არჩეული წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება № 05/01- 331 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების, კანდიდატთა რეგისტრაციის დაწყებისა და კანდიდატის შერჩევის შესახებ განცხადების ტექსტის დამტკიცების თაობაზე იხ. დანართი 1; დანართი 2

დადგენილება № 05/01-329 ჰანოვერის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორის - ულრიხ მარტინისათვის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის მინიჭების შესახებ

დადგენილება №05/01-326 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებით გათვალისწინებული სასწავლო-საველე პრაქტიკის რეალიზაციის შესახებ

დადგენილება № 05/01-325 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე სტუდენტთა მისაღები კონტინგენტის დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-323 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა და ასისტენტთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მუშაობის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-322 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა და ასისტენტთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მუშაობის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-321 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მუშაობის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-320 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მუშაობის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-319 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორისა და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მუშაობის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-318 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მუშაობის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-317 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მუშაობის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-311 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა და ასისტენტთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-310 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-309 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-308 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა და ასისტენტთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-307 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-306 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-305 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა და ასისტენტთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-304 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის მინიმალურ სტანდარტში და სსუ-ს წესდებაში უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოებთან დაკავშირებით ცვლილებების შეტანის შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-303 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში (უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 15 დეკემბრის ბრძანებები: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - №15/01-13-68; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - №15/01-13-69; მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - №15/01-13-70; იურიდიული ფაკულტეტი - №15/01-13-71; განათლების ფაკულტეტი - №15/01-13-72; ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - №15/01-13-73; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი - №15/01-13-74) 65 წლის ან მეტი ასაკის პირთა მონაწილეობის შესახებ

დადგენილება № 05/01-302 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 30 მაისის № 05/01-284 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 05/01-296 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ,,ქართული ფილოლოგიის" მიმართულებაზე ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მუშაობის შედეგების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-295 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ბაკალავრიატში მისაღები ადგილების, ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის და კომპეტენციის მინიმალური ზღვრების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-291 სსიპ- -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში (დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს № 05/01-172, 5.08.2014 დადგენილებით) შესატანი ცვლილებების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-290 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ,,ქართული ფილოლოგიის" მიმართულებაზე ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსზე შესარჩევი საკონკურსო კომისიის ახალი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-287 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ,,ქართული ფილოლოგიის" მიმართულებაზე, 1 საშტატო ერთეულზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსზე შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-285 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 25 მაისის № 05/01-272 დადგენილების მეორე ნაწილით განსაზღვრული ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება №05/01-284 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015 წლის აგვისტოში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების შესაბამისად, ვაკანტური ადგილების გამოცხადების შესახებ

დადგენილება №05/01-283 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის სპეციალობის მიმართულებით (სპეციალიზაცია - ლიტერატურის თეორია) ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება № 05/01-282 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-280 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 25 მაისის № 05/01-278 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება №05/01-278 ლიტერატურის თეორიის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე, ქართული ენის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობაზე, გერმანული ფილოლოგიის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე და 1 საშტატო ერთეულზე ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობაზე ჩატარებულ კონკურსთან დაკავშირებით აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 აპრილის № 05/01-262 დადგენილების შესაბამისად შესაქმნელი სამართლებრივ საკითხთა შემსწავლელი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება №05/01-272 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ინფორმატიკის ინსტიტუტის შექმნის შესახებ

დადგენილება № 05/01-269 ლიტერატურის თეორიის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე, ქართული ენის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობაზე, გერმანული ფილოლოგიის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე და 1 საშტატო ერთეულზე ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობაზე ჩატარებულ კონკურსთან დაკავშირებით აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 აპრილის № 05/01-262 დადგენილების შესაბამისად შესაქმნელი სამართლებრივ საკითხთა შემსწავლელი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების ვადის გაგრძელების შესახებ.

დადგენილება № 05/01-268 ლიტერატურის თეორიის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე, ქართული ენის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობაზე, გერმანული ფილოლოგიის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე და 1 საშტატო ერთეულზე ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობაზე ჩატარებულ კონკურსთან დაკავშირებით აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 აპრილის № 05/01-262 დადგენილების შესაბამისად შესაქმნელი სამართლებრივ საკითხთა შემსწავლელი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების ვადის გაგრძელების შესახებ.

დადგენილება № 05/01-265 საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 05/01-262 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ლიტერატურის თეორიის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე, ქართული ენის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობაზე, გერმანული ფილოლოგიის მიმართულების 1 საშტატო ერთეულზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე და 1 საშტატო ერთეულზე ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობაზე ჩატარებულ კონკურსთან დაკავშირებით მოცემულ სამართლებრივ საკითხთა შესასწავლი კომისიის შექმნის შესახებ

დადგენილება №05/01-256 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 17 მარტის №05/01-253 დადგენილების პირველი პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული, უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ლიტერატურის თეორიის მიმართულების საკითხის შემსწავლელი კომისიის დასკვნის; სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 17 მარტის №05/01-253 დადგენილების მეორე პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული, უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ქართული ენის მიმართულების საკითხთა შემსწავლელი კომისიის განცხადების განხილვის შესახებ.

დადგენილება № 05/01-253 კონკურსანტთა მიერ შემოტანილ განცხადებებში მოცემულ კონკრეტულ საკითხთა შესწავლის მიზნით შესაქმნელი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება №05/01-246 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-243 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-242 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების საკითხის თაობაზე

დადგენილება № 05/01-241 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ფიზიკის მიმართულების საკონკურსო კომისიის დამტკიცება

დადგენილება № 05/01-240 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-239 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საკონკურსო კომისიის მიერ აკადემიური საბჭოსათვის წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საკონკურსო კომისიისთვის დაბრუნების შესახებ

დადგენილება №05/01-238 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კანდიდატის შერჩევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-235 წიგნზე სახელმძღვანელოს სტატუსის მინიჭების შესახებ

დადგენილება № 05/01-233 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში ცვლილების შეტანის შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-232 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სოციოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-230 აკადემიკოს ფრიდონ თოდუასათვის სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

დადგენილება № 05/01-229 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-228 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-225 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება № 05/01-223 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიპლომის ახალი ფორმების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-221 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატის შერჩევის მიზნით კონკურსის გამოცხადების, პრეტენდენტთა რეგისტრაციის დაწყებისა და მათი შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ განცხადების ტექსტის დამტკიცების თაობაზე  (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-219 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-218 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-215 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-214 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-213 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-210 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე აკდემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიის წევრთა კანდიდატურების დამტკიცების გადავადების შესახებ

დადგენილება № 05/01-209 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამის ,,თეოლოგია" კონკურსენტებისათვის გამონაკლისის დაშვების შესახებ

დადგენილება № 05/01-207 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შემთხვევაში 65 წლის ან მეტი ასაკის პირთა მონაწილეობის შესახებ

დადგენილება №05/01-206 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის შესახებ

დადგენილება №05/01-205 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის შესახებ

დადგენილება № 05/01-200 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ერთი მესამედით განახლების და ახლადარჩეული წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება №05/01-199 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტზე პროფესორისა და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-198 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორისა და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-197 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობის ერთი მესამედით განახლების შესახებ

დადგენილება № 05/01-196 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობის ერთი მესამედით განახლების წესის პროექტის დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-189 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-187 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 აგვისტოს №501 დადგენილებით განსაზღვრული კატეგორიის სტუდენტების შუალედური გამოცდების აღდგენაზე დაშვების შესახებ

დადგენილება № 05/01-185 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების უფლებამოსილების შესახებ

დადგენილება № 05/01-184 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტდენტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების შესახებ

დადგენილება № 05/01-183 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა სააუდიტორიო მეცადინეობების განრიგის, პროფესორ-მასწავლებელთა სასწავლო დატვირთვის რეგულირების ნორმატივებისა და უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის პირობების დაზუსტების შესახებ (დანართი)

დადგენილება № 05/01-182 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის პირველკურსელებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის შემდეგი ვადები

დადგენილება № 05/01-181 წარმოდგენილი განცხადებების საფუძველზე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის უფლება მიეცეს სტუდენტობის

დადგენილება № 05/01-180 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ სტუდენტებს (34 სტუდენტი) მიეცეთ უფლება

დადგენილება № 05/01-179 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-178 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

დადგენილება № 05/01-172 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-170 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში სასწავლო პროცესის წარმართვისა და სადოქტორო პროგრამაში ჩართული პერსონალის შრომის ანაზღაურების წესის შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-168 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში 2014-2015 სასწავლო წელს სწავლის საფასურის დადგენის შესახებ

დადგენილება № 05/01-158 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 12 თებერვლის № 05/01-152 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 05/01-157 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის მინიმალურ სტანდარტში ცვლილებების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ (იხ დანართი)

დადგენილება № 05/01-156 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კომისიის შემადგენლობის განხილვისა და უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის დასამტკიცებლად წარდგენის შესახებ

დადგენილება № 05/01-155 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი სტუდენტებისათვის შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-154 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014 წლის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-153 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების დებულებების პროექტების განხილვისა და უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის დასამტკიცებლად გადაცემის შესახებ

დადგენილება № 05/01-152 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის პირობების დაზუსტების შესახებ

დადგენილება № 05/01-151 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონტრაქტით მოწვეული პროფესორებისათვის ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-150 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის № 05/01-145 დადგენილების გაუქმების შესახებ

დადგენილება № 05/01-147 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-145 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროგრამული უზრუნველყოფისა და ხელოვნური ინტელექტის სამეცნიერი-კვლევითი ინსტიტუტის შექმნის შესახებ

დადგენილება № 05/01-144 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 29 ივლისის № 05/01-122 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 05/01-143 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტის - ნინო ღვალაძისათვის გამოცდების ზეპირი ფორმით ჩაბარების უფლების მიცემის შესახებ

დადგენილება № 05/01-142 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-141 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერებისა და ქართული ლიტერატურის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მიერ გამოსაცემად მომზადებული სამეცნიერო კრებულების დაფინანსების შესახებ

დადგენილება № 05/01-140 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოს უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება № 05/01-139 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მუშაობის ვადების გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-138 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-137 სსიპ-სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედ რიგ საგანმანათლებლო პროგრამებში მისანიჭებელ აკადემიური ხარისხის ნაწილში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 05/01-136 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-135 „უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „მ„ ქვეპუნქტის და სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ო" ქვეპუნქტის შესაბამისად

დადგენილება № 05/01-134 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 7 ოქტომბრის № 05/01-133 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 05/01-133 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეთიკის კომისიის შექმნის შესახებ

დადგენილება № 05/01-132 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალურ გამოცდებზე არ გამოცხადებულ სტუდენტებთან დაკავშირებით

დადგენილება № 05/01-131 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კანდიდატთა რეგისტრაციის დაწყებისა და კანდიდატის შერჩევის შესახებ განცხადების ტექსტის დამტკიცების შესახებ (დანართი)

დადგენილება № 05/01-130 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოს შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება № 05/01-129 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის ტიტე მოსიას ავტორობით დამხმარე სახელმძღვანელოს ,,ნარკვევები აფხაზური ლიტერატურის ისტორიიდან" გამოცემის თანადაფინანსების შესახებ

დადგენილება № 05/01-128 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე 2013-2014 სასწავლო წელის პირველ სემესტრში პროფესორთა კონტრაქტის წესით მოწვევისა და უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის დასამტკიცებლად გადაცემის შესახებ

დადგენილება № 05/01-127 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული პროფესორების 2013-2014 სასწავლო წლის სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვის ნორმების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-126 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის 2013-2014 სასწავლო წლის სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვის ნორმების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-125 პირადი განცხადების საფუძველზე ნება დაერთოს სამაგისტრო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება" კონკურსანტებს ნონა ნადირაძეს და დავით გელაშვილს ჩააბარონ სამაგისტრო პროგრამით („გამოყენებითი სტატისტიკა") გათვალისწინებული გამოცდა სპეციალობაში 2013 წლის 20 სექტემბრამდე

დადგენილება № 05/01-124 2013-2014 სასწავლო წელს, როგორც გამონაკლისი, ნაბადართული იქნეს სამაგისტრო ჯგუფის გახსნა 2 სტუდენტის შემადგენლობით

დადგენილება № 05/01-123 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაში "კულტურათაშორისი კომუნიკაციები" ცვლილებების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-122 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 23 იანვრის № 100 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 05/01-121 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, სრული პროფესორის ზურაბ პაპასქირის ნაშრომთა ციკლის - ,,აფხაზეთი, ისტორიული წარსული და თანამედროვეობა" საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სიმონ ჯანაშიას სახელობის პრემიაზე წარდგენის შესახებ

დადგენილება № 05/01-120 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-119 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის მიღებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის დასამტკიცებლად გადაცემის შესახებ

დადგენილება № 05/01-118 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად რეორგანიზაციის შესახებ

დადგენილება № 05/01-117 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-116 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 05/01-115 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეთიკის კომისიის შექმნის შესახებ

დადგენილება № 05/01-114 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოს უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-113 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორებისათვის საშტატო დატვირთვების გადანაწილების შესახებ

დადგენილება № 05/01-112 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე მოქმედი ბოტანიკა - ზოოლოგიის კაბინეტის ბოტანიკა - ზოოლოგიის ლაბორატორიად დარგაქმნის შესახებ

დადგენილება № 05/01-111 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013- 2014 სასწავლო წლის საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი )

დადგენილება № 05/01-110 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ არჩევნებთან დაკავშირებით შექმნილი საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

დადგენილება № 05/01-109 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-108 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მუშაობის ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით

დადგენილება № 05/01-107 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების ჩატარების პროცედურის შესახებ

დადგენილება № 05/01-106 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013 წლის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-105 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 19 მარტის №104 დადგენილებით ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული არჩევნების, კანდიდატების რეგისტრაციის და მათი შერჩევის კრიტერიუმებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 05/01-104 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების, კანდიდატთა რეგისტრაციის დაწყებისა და კანდიდატის შერჩევის შესახებ განცხადების ტექსტის დამტკიცების თაობაზე (იხ. დანართი 1; დანართი 2)

დადგენილება № 05/01-103 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ახლადარჩეული წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება № 05/01-102 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოში ახალი წევრის შეყვანასთან დაკავშირებით

დადგენილება № 05/01-101 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოს შემადგენლობის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-100 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013 წლის იანვარში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების ჩატარების შედეგად დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე კონკურსები გამოცხადების შესახებ

დადგენილება № 05/01-99 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-98 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოში ახალი წევრის შეყვანასთან დაკავშირებით

დადგენილება № 05/01-97 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-96 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 11 იანვრის №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85 დადგენილებებით დამტკიცებული საკონკურსო კომისიების უფლებამოსილების ვადის შეწყვეტის შესახებ

დადგენილება № 05/01-95 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-94 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-93 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-92 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-91 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-90 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-89 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-88 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სადოქტორო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-87 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორების მეცნიერული ნაშრომების გამოცემის თანადაფინანსების შესახებ

დადგენილება № 05/01-86 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება №05/01-85 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-84 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-83 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-82 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-81 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-80 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-79 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ -პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-78 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-77 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში 65 წლის ან მეტი ასაკის პირთა მონაწილეობის შესახებ

დადგენილება № 05/01-76 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 26 ნოემბრის № 05/01-72 დადგენილებით მიღებულ სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესში ცვლილებების შეტანის და წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის დასამტკიცებლად გადაცემის შესახებ

დადგენილება № 05/01-75 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 48-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

დადგენილება № 05/01-74 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 21 ივნისის № 05/01 - 35 დადგენილებით დამტკიცებული საბაკალავრო პროგრამების ცვლილებებით დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-73 ა(ა) იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადოქტორო სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-72 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის განხილვის შესახებ

დადგენილება № 05/01-71 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო-მეთოდური სახელმძღვანელოების გამოცემის თანადაფინანსების შესახებ

დადგენილება № 05/01-70 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-69 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი; დანართი 1)

დადგენილება № 05/01-68 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ახალი ინსტრუქციის განხილვისა და დამტკიცების შესახებ (იხილეთ დანართი)

დადგენილება № 05/01-67 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორის მარინე მენთეშაშვილის დაკავებული აკადემიური თანამდებობიდან განთავისუფლებისა და ,,A„ კონტრაქტით, ნახევარი დატვირთვით (60 სთ) მოწვევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-66 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებასა და ენების შესწავლის ცენტრს შორის არსებული კომპეტენციების გამიჯვნის შესახებ

დადგენილება № 05/01-65 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო-მეთოდური სახელმძღვანელოების გამოცემის თანადაფინანსების შესახებ

დადგენილება № 05/01-64 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიული პრაქტიკის მენტორებისათვის შრომის ანაზღაურების შესახებ

დადგენილება №05/01-63 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 05/01-62 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოს ახალი შემადგენლობის განსაზღვრისა და უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება   № 05/01-61 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მუშაობის ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-60 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის უკეთ წარმართვის მიზნით, საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის უწყისებისა და შეფასების უწყისის ახალი ფორმების, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის ახალი ფორმების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 05/01-59 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულებების ახალი რედაქციის, 2011-2015 სასწავლო წლების პოლიტიკის მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამაში ცვლილებების შეტანის განხილვისა და დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 05/01-58 ა(ა)იპ- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონტრაქტის წესით მოსაწვევ პირთა შესახებ

დადგენილება № 05/01-57 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორებზე უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-56 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორებზე უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-55 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულi ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორებზე უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-54 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორებზე უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-53 ა(ა)იპ- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორებზე უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-52 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და bიზნესis ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორებზე უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება № 05/01-51 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორებზე უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

დადგენილება №05/01-50 ყოველწლიური სამეცნიერო ღონისძიების - საზღვარგარეთ მოღვაწე თანამემამულე მეცნიერთა ფორუმის ჩატარების შესახებ

დადგენილება №05/01-49 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათის გაწევის შესახებდ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №05/01-47 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების ახალი ინსტრუქციის განხილვისა და დამტკიცების შესახებ, საბაკალავრო ნაშრომის შუალედური და ფინალური შეფასების უწყისების ახალი ფორმის განხილვისა და დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-48 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურის მინიმალურ სტანდარტში ცვლილებების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ (დანართი დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტი) (დანართი სადოქტორო დისერტაციის დაცვის უწყისები) (მინიმალური სტანდარტის დანართები და ფორმები)

დადგენილება №05/01-47 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების ახალი ინსტრუქციის განხილვისა და დამტკიცების შესახებ, საბაკალავრო ნაშრომის შუალედური და ფინალური შეფასების უწყისების ახალი ფორმის განხილვისა და დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება №05/01-46 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის აკადემიური პერსონალის, კონტრაქტით მომუშავე პროფესორ-მასწავლებლებისა და საათობრივი წესით მოწვევეულთა საათობრივი ანაზღაურების გაანგარიშების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება  №05/01-45 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 27 ივნისის №05/01-41 დადგენილებით შექმნილი დროებითი კომისიის მუშაობის შედეგების განხილვისა და დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-44 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება №05/01-43 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ მომზადებული, გამოჩენილი ფრანგი ქართველოლოგის მარი ბროსეს დაბადებიდან 210 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებულის გამოცემის თანადაფინანსების შესახებ

დადგენილება №05/01-42 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტატუს შეჩერებული სტუდენტების აღდგენისა და შიდა მობილობის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება №05/01-41 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გადაუდებელ საუნივერსიტეტო საკითხებიდან გამომდინარე, აკადემიური საბჭოს დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ

დადგენილება №05/01-40 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 15 მაისის № 15/01-13-35 ბრძანებით იურიდიულ ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩასატარებლად აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 21 ივნისის №05/01 - 36 დადგენილებით შექმნილი კომისიის მუშაობის შედეგების განხილვისა და დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-39 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათის გაწევის შესახებ

დადგენილება №05/01-38 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთიანი საგამოცდო ცენტრის დროებითი დებულების განხილვისა და წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის დასამტკიცებლად გადაცემის შესახებ

დადგენილება №05/01-37 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების განხილვისა და დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება №05/01-36 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩასატარებლად კომისიის შექმნის შესახებ

დადგენილება №05/01-35 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სხვა საგანმანათლებლო (60 კრედიტიანი) პროგრამების განხილვისა და დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება №05/01-34 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება №05/0-33 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო-მეთოდური სახელმძღვანელოების გამოცემის თანადაფინანსების შესახებ

დადგენილება №05/01-32 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო-მეთოდური სახელმძღვანელოების გამოცემის თანადაფინანსების შესახებ

დადგენილება №05/01-31 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქმის წარმოების წესის განხილვისა და წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის დასამტკიცებლად გადაცემის შესახებ

დადგენილება №05/01-30 არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირის - ,,სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომების გაფორმების, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის პროექტის განხილვისა და წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის დასამტკიცებლად გადაცემის შესახებ. (იხ.დანართები №1, №2, №3, №4№5№6

დადგენილება №05/01-29 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N216/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებაში შესატანი ცვლილებების პროექტის განხილვისა და წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის გადაცემის შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება №05/01-28 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორების - ვ. თოდუასა და მ. ჭურღულია-შურღაიას ნაშრომის - ,,მცირე პრაქტიკუმი უმდაბლეს მცენარეებში" - გამოცემის დაფინანსების შესახებ

დადგენილება №05/01-27 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება №05/01-26 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 20 აპრილის #16 დადგენილებაში - ,,2011-2012 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრის შუალედური გამოცდების ჩატარების შესახებ" - ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება №05/01-25 ა(ა) იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საქმიანობის ნუსხის დადგენის შესახებ

დადგენილება №05/01-24 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს N114 დადგენილებით დამტკიცებულ საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქციებში ცვლილებების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ შესახებ (იხ.დანართები: დანართი 4; დანართი 4-1; დანართი 7; დანართი 7-1; დანართი 3.1; დანართით 6-1; დანართი 6-2; დანართი 8)

დადგენილება №05/01-23 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესში ცვლილებების შეტანის და წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის დასამტკიცებლად გადაცემის შესახებ

დადგენილება №05/01-22 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება №05/01-21 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის - მალხაზ შურღულაიას განცხადებასთან დაკავშირებით

დადგენილება №05/01-20 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობების მექანიზმების შესახებ (დანართი 1-ხარისხის განვითარების მექანიზმები) (დანართი 2-კითხვარები)  

დადგენილება №05/01-19 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე საბაკალავრო პროგრამების გაერთიანების შესახებ

დადგენილება №05/01-18 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების წარმოდგენის ვადების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №05/01-17 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაზაფულის სასწავლო სემესტრის შუალედური გამოცდების ჩატარების ვადებში ცვლილებების შეტანის შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება №05/01 - 16 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრის შუალედური გამოცდების ჩატარების შესახებ

დადგენილება №05/01-15 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება №05/01-14 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა შეფასების სისტემის წესში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება №05/01-13 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი საგამოცდო ცენტრის შექმნის შესახებ

დადგენილება №05/01-12 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების შეფასების, სტუდენტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებისა და გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების შესახებ (იხილეთ დანართი)

დადგენილება №05/01-11 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №123 დადგენილებით დამტკიცებულ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება №05/01-10 საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 22 თებერვლის ბრძანებულების - ,,სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მცირე სახელმწიფო გერბის გამოყენების შესახებ" - თანახმად

დადგენილება №05/01-09 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი პირველი კურსის სტუდენტის ნინო ბენაშვილისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება №05/01-08 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აწ/გარდაცვლილი პროფესორის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის - ოთარ მიქიაშვილის გამოსაცემად დარჩენილი წიგნის - ,,აღმოსავლური წარმოშობის ლექსიკა ქართულში" - გამოცემასთან დაკავშირებით

დადგენილება №05/01-07 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის - თეიმურაზ გვანცელაძის საკონტრაქტო ხელშეკრულებით, სრული პროფესორის თანამდებობაზე მოწვევასთან დაკავშირებით

დადგენილება №05/01-06 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე ფსიქოლოგიის დოქტორის - ნანული ცხვედაძის საკონტრაქტო ხელშეკრულებით მოწვევასთან დაკავშირებით

დადგენილება №05/01-05 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება №05/01-04 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის უკეთ წარმართვის მიზნით საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის უწყისების, აღრიცხვის ჟურნალების ახალი ფორმების, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის ახალი ფორმების, სტუდენტთა შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ (იხილეთ დანართი )

დადგენილება №05/01-03 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების დამტკიცების შესახებ (იხილეთ დანართი )

დადგენილება №05/01-02 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ (იხილეთ დანართი )

დადგენილება №05/01-01 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის მინიმალურ სტანდარტში და სადოქტორო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ (იხილეთ დანართი 1); (იხილეთ დანართი 2).

დადგენილება №161 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირად, ა(ა)იპ-ად გარდაქმნასთან დაკავშირებით

დადგენილება №160 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირად, ა(ა)იპ-ად გარდაქმნასთან დაკავშირებით

დადგენილება №159 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის გარკვეული შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება №158 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი და მეორე კურსის წარჩინებული მაგისტრანტების შიდასანივერსიტეტო დაფინანსებასთან დაკავშირებით

დადგენილება №157 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მუშაობის ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით

დადგენილება №156 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოში ახალი წევრის შეყვანის შესახებ საქართველოს ,,უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის" 21-ე მუხლის შესაბამისად

დადგენილება №155 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში საბუთების მიღების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით

დადგენილება №154 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების სტრატეგიული განვითარების გეგმების განხილვისა და დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №153 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს №15 სხდომის დადგენილებისა და იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს №12 სხდომის დადგენილების საფუძველზე

დადგენილება №152 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №151 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის გარკვეული შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება №150 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-10 მუხლისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის (ოქმი №2, 20.10.2011წ.) მოთხოვნის საფუძველზე (იხ. დანართი)

დადგენილება №149 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის უკეთ წარმართვის მიზნით, უნივერსიტეტის მე-2 კორპუსში, პოლიტკოვსკაიას ქ. №12 - ში, 2011 წლის 31 ოქტომბრიდან სასწავლო პროცესი ნაცვლად 9.00 საათისა დაიწყოს 10.00 საათზე

დადგენილება №148 გაეწიოს შუამდგომლობა ს.ს.უ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წინაშე უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოს წევრებს, რათა განხილულ იქნეს მათთვის 2011 წლის 1 ოქტომბრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით შრომის ანაზღაურების განსაზღვრა

დადგენილება №147 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-10 მუხლის საფუძველზე: (იხ. დანართი)

დადგენილება №146 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-10 მუხლის საფუძველზე: (განისაზღვროს სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012 - 2013 სასწავლო წელს საბაკალავრო და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შემდეგი რაოდენობა) (იხ. დანართი);

დადგენილება №145 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-10 მუხლის საფუძველზე: (გამოცხადდეს აბიტურიენტთა მიღება სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემდეგ სადოქტორო პროგრამებზე)

დადგენილება №144 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-10 მუხლის საფუძველზე: (გაუგრძელდეთ რეგისტრაციის ვადა 2011 წლის 14 ოქტომბრამდე სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის შემდეგ აბიტურიენტებს).

დადგენილება №143 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-10 მუხლისა და უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე (შეიქმნას ჯგუფი დისციპლინებში: ,,კრიმინალისტიკა", და ,,მუნიციპალური სამართალი")

დადგენილება №142 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-10 მუხლისა და უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე (გერმანიის ქალაქ ჰამბურგის უნივერსიტეტის დოქტორანტის გოჩა გიორგიძის მოწვევის შესახებ)

დადგენილება №141 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში კონკურსანტების ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით

დადგენილება №140 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-10 მუხლისა და უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე

დადგენილება №139 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-10 მუხლისა და უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე

დადგენილება №138 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორ-მასწავლებელთა საკონტრაქტო წესით მოწვევასთან დაკავშირებით

დადგენილება №137 2011 წლის 14 სექტემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამებზე ჩატარებული მისაღები საკონკურსო გამოცდების შედეგად დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებთან დაკავშირებით

დადგენილება №136 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიების შემადგენლობისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

დადგენილება №135 საქართველოს ,,უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის" 21-ე მუხლისა და სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად

დადგენილება №134 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ).

დადგენილება №133 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ).

დადგენილება №132 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ).

დადგენილება №131 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ).

დადგენილება №130 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ).

დადგენილება №128 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების - სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არასამეწარმეო იურიდიულ პირად რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით

დადგენილება №127 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის რეგისტრაციის წესისა და სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება №126 2011-2012 სასწავლო წელს გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტისა და მისაღები გამოცდებისათვის მისანიჭებელი კოეფიციენტების დადგენის შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება №125 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებასთან დაკავშირებით

დადგენილება № 124 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა არქეოლოგიური ექსპედიციის მუშაობის დაფინანსებასთან დაკავშირებით

დადგენილება № 123 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი მოთხოვნების შესაბამისი 2011-2012 სასწავლო წლის საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამებში ცვლილებების დამტკიცებასთან დაკავშირებით (იხ. დანართი)

დადგენილება № 122 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტებისათვის გარკვეული შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 121 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011 წელს გამოცხადებული ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორების კონკურსში მონაწილე კანდიდატების მიერ წარმოსადგენი დანართების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 120 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი ინსტრუქციის შესაბამისი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების წარმოდგენის ვადების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 119 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკის სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 118 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის გამოცხადების ვადებისა და პირობების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება №117 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 116 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორების ვაკანტურ ადგილებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ)

დადგენილება № 115 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევის წესისა და უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ - პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის მიღების შესახებ) (იხ. დანართი №1) (იხ. დანართი №2)

დადგენილება № 114 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და დამტკიცების შესახებ) (იხ. დანართი  №1,  №2,  №3)

დადგენილება № 113 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტის ეკა ჯაფარიძის ატესტაციაზე დაშვებასთან დაკავშირებით)

დადგენილება № 112 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე გამოცდილი სპეციალისტის მოწვევის შესახებ)

დადგენილება № 111 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 27 მარტის (ოქმი# 5) და 2010 წლის 27 აპრილის (ოქმი#52) სხდომაზე დამტკიცებულ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის "ბიოსამედიცინო ფიზიკა და ინჟინერია" სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმაში ცვლილებისა და დამატებების შესახებ)

დადგენილება № 110 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანის არჩევის წესის მიღების შესახებ) (იხ. დანართი)

დადგენილება № 109 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2011 - 2016წწ.) დამტკიცების შესახებ) (იხ. დანართი)

დადგენილება № 108 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ)(იხ. დანართი)

დადგენილება № 107 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევის შესახებ

დადგენილება № 106 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოში ახალი წევრის შეყვანასთან დაკავშირებით)

დადგენილება № 105 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტის ბაკურ ქირიას სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ)

დადგენილება № 104 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ჟურნალისტიკის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტის თამარ ჩაფიჩაძის სადიპლომო ნაშრომის დაცვის დანიშვნის შესახებ)

დადგენილება № 103 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდის გადავაადების და შეღავათების გაწევის შესახებ)

დადგენილება № 102 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ ჯონი აფაქიძის ნაშრომთა ციკლის სახელმწიფო პრემიაზე წარდგენასთან დაკავშირებით)

დადგენილება  № 101 (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 ოქტომბრის №120-ნ ბრძანების - ,,ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ" - თანახმად)

დადგენილება    100  სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ღვაწმოსილი თანამშრომლის, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის დავით დოლბაძის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით

დადგენილება    99  სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ახალი დებულების დამტკიცებასთან და  მათი მუშაობის ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით (იხ. დანართი)

დადგენილება № 98 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრძელვადიანი (6 წლიანი) სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების დაწყებასთან დაკავშირებით

დადგენილება № 97 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევასთან დაკავშირებით

დადგენილება № 96 საქართველოს ,,უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის" 21-ე მუხლის თანახმად (იხილეთ დანართი)

დადგენილება № 95 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესის შესახებ (იხ. დანართი)

დადგენილება № 94 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოში ანალი წევრის შეყვანასთან დაკავშირებით

დადგენილება № 93 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში შეღავათების გაწევასთან დაკავშირებით

დადგენილება № 92 სსიპ სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპატიო მედლის შემოღების შესახებ; იხილეთ, აგრეთვე, დანართი დოკუმენტი.

დადგენილება №91 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსის, ასისტენტ-პროფესორის - მალხაზ ჭელიძის უდროოდ დაღუპვასთან დაკავშირებით.

დადგენილება №90 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ბაკალავრიატში მისაღები ადგილების, ქართულ ენაში მოსამზადებელი პროგრამის, კომპეტენციის მინიმალური ზღვრების დადგენის და გამოცდებზე საგნებისათვის კოეფიციენტების მინიჭების შესახებ; იხილეთ, აგრეთვე, (დანართი დოკუმენტი).

დადგენილება №89 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის გამართული მსვლელობის უსრუნველყოფასთან დაკავშირებით

დადგენილება №88 იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის - შოთა ფაფიაშვილის მოწვეული პროფესორის „A“ კონტრაქტზე გადაყვანასთან დაკავშირებით

დადგენილება №87 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურად დაუცველი ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდის გადავაადებასთან დაკავშირებით

დადგენილება №86 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 15.10.09წ. №26 დადგენილებით დამტკიცებული  ,,სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში" ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

დადგენილება №85 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გრანტის გარეშე დარჩენილი მაგისტრანტების დაფინანსების შესახებ 

დადგენილება №84 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრანტების ადმინისტრაციული დარეგისტრირების შესახებ 

დადგენილება №83 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურად დაუცველი ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის დახმარების გაწევის შესახებ 

დადგენილება №82 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურად დაუცველი ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის დახმარების გაწევის შესახებ

დადგენილება №81 2010-2011 სასწავლო წელს სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურისათვის გამოყოფილი ადგილების გადანაწილების შესახებ 

დადგენილება №80 2010 - 2011 სასწავლო წელს  სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში სასწავლო პროცესის წარმართვის შესახებ 

დადგენილება №79 ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორის მანანა ბერულავას ,,A" კონტრაქტზე გადაყვანასთან დაკავშირებით 

დადგენილება №78 საქართველოს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 21-ე მუხლის თანახმად

დადგენილება №77 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 3.08.2010 წლის № 61 დადგენილაბაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 

დადგენილება №76 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრისა და წევრების არჩევის შესახებ 

დადგენილება №75 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევის წესის შესახებ 

დადგენილება №74 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი საბაკალავრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ 

დადგენილება №73 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კონსტანცის უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის შესახებ 

დადგენილება №72 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდის გადავაადებასთან დაკავშირები 

დადგენილება №71 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადოქტორო პროგრამების წარმოდგენის ვადის დამტკიცების შესახებ 

დადგენილება №70 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სამართლის დოქტორის მოწვევასთან დაკავშირებით 

დადგენილება №69 საქართველოს პრეზიდენტის ბატონ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით 20-24 სექტემბერს ქ.თბილისში საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ მეცნიერთა ფორუმის გამართვასთან დაკავშირებით 

დადგენილება №68 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის და კონტრაქტით მომუშავე პროფესორ-მასწავლებლების საათობრივი წესით მოწვევის შესახებ

დადგენილება №67 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პედაგოგებისათვის შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისათვის გამოყოფილი საკონტაქტო საათების გაანგარიშების წესის შესახებ

დადგენილება №66 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა დიპლომის საშუალო ნიშნის  -  ეგ. წ. (GPA) - ს გაანგარიშების წესის შესახებ

დადგენილება №65 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორის ჯემალ ჯინჯიხაძის ახალი ლექსების კრებულის გამოცემასთან დაკავშირებით 

დადგენილება №64 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ლოგოს  დამტკიცების შესახებ 

დადგენილება №63 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010 - 2011 სასწავლო წლის საბაკალავრო   პროგრამების წარმოდგენის ვადების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №62 საქართველოს "უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის" 21-ე მუხლის თანახმად 

დადგენილება №61 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის შესახებ)

დადგენილება №60 ("უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად შეტანილ იქნას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში შემდეგი ცვლილებები)

დადგენილება №59 (საქართველოს განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის დირექტორის № 58 ბრძანების შესაბამისად)

დადგენილება №58 (დამტკიცებული იქნას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის თვითშეფასების კითხვარი)

დადგენილება №57 („უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად)

დადგენილება №56 („უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის შესაბამისად) (იხ. დანართი)

დადგენილება №55 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამის შემუშავების ზოგადი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ)

დადგენილება №54 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი სტუდენტების ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ)

დადგენილება №53 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურის სტუდენტების წახალისების მიზნით, ბანკ ,,რესპუბლიკის" მიერ გამოყოფილი 7000 ლარის განაწილების შესახებ)

დადგენილება №52 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის პროგრამების შემუშავებისა და წარმოდგენის პროცედურაში დამატებების შეტანის შესახებ) (იხ. დანართი)

დადგენილება №51 (აკადემიური საბჭოს №26 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ) 

დადგენილება№50 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებიდან პრეზიდენტის სტიპენდიანტის შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ)

დადგენილება №49 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის მსურველ და/ან გადმოსულ, აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ.)

დადგენილება №48 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სილაბუსის ახალი ფორმის დამტკიცების შესახებ)

დადგენილება №47 ( სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ბოტანიკა-ზოოლოგიის კაბინეტის შექმნის შესახებ)

დადგენილება №46 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ლაზერული კვლევების ლაბორატორიის შექმნის შესახებ)

დადგენილება №45 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დებულებაში (დადგენილება №39) დამატებების შეტანის შესახებ )

დადგენილება №44 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების პროექტის განხილვისა და წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის დასამტკიცებლად წარდგენის შესახებ)

დადგენილება №43 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრის, ენების შემსწავლელი ცენტრისა და კულტურათაშორისო კომუნიკაციების ცენტრების შექმნის შესახებ )

დადგენილება №42 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭის შემადგენლობის განსაზღვრისა და წევრების არჩევის შესახებ )

დადგენილება №41 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს N39 და N40 დადგენილებებში ცვლილებების შეტანის შესახებ )

დადგენილება №40 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების შექმნის შესახებ)

დადგენილება №39 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ; სადისერტაციო საბჭოების დებულების დამტკიცების შესახებ)

დადგენილება №38 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ)

დადგენილება №37 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის მოწვევისა და შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ)

დადგენილება №36 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს N34 დადგენილებაში ტექნიკური ცვლილების შეტანისა და 2009 წელს აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეული პირებისათვის შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებისა და შრომის ანაზღაურების ვადების დადგენის შესახებ).

დადგენილება №35 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ - პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ ).

დადგენილება №34 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ - პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ ).

დადგენილება №33 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ - პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ ).

დადგენილება №32 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ - პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ ).

დადგენილება №31 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ - პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ ).

დადგენილება №30 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ - პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ ).

დადგენილება №29 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   განათლების ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ - პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ ).

დადგენილება №28 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმებისა და დაცვის პროცედურის შესახებ).

დადგენილება №27 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და მის სტუდენტს შორის ხელშეკრულების დადების ფორმის დამტკიცების შესახებ).

დადგენილება №26 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ).

დადგენილება №25 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების შესაბამისი საბჭოების მიერ წარმოდგენილი 2009-2013 სასწავლო წლის საბაკალავრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ).

დადგენილება №24 (საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის თანახმად აკადემიური საბჭოს 2. 10. 2009 წლის N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23 დადგენილებებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ).

დადგენილება №23 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ).

დადგენილება №22 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ).

დადგენილება №21 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ).

დადგენილება №20 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ).

დადგენილება №19 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ).

დადგენილება №18 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ).

დადგენილება №17 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ).

დადგენილება №16 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანრაცვის ფაკულტეტზე, ასევე მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსებში (ბრძანება N 04/01-234, 27.08. 2009წ., ბრძანება N 04/01-233, 27.08 2009წ.) ცვლილებების შეტანის შესახებ).

დადგენილება №15 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ფიზიკის მიმართულების სრულ პროფესორ გურამ მურღულიასათვის ემირიტუსის სტატუსის მინიჭების შესახებ:).

დადგენილება №14 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში მიღების წესის შესახებ).

დადგენილება №13 ( სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 65 წელს მიღწეული პირის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესაძლებლობის შესახებ).

დადგენილება №12 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (სსუ) სრული, ასოცირებული და ასისტენტ- პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ).

დადგენილება №11 (1. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დროებითი რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ. 2. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების პროექტის დამტკიცების შესახებ ).

დადგენილება №10 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების პროექტის განხილვის შესახებ ).

დადგენილება №9 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უხუცესთა საბჭოს დროებითი დებულების დამტკიცების შესახებ ).

დადგენილება №8 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევის შესახებ ).

დადგენილება №7 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების შესახებ ).

დადგენილება №6 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კანდიდატურის შერჩევისა და დამტკიცების შესახებ ).

დადგენილება №5 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დამტკიცების შესახებ ) (იხ. დანართი)

დადგენილება №4 (1. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დარგობრივი კომისიების შექმნის შესახებ. 2. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის კანდიდატურის შერჩევისა და დამტკიცების შესახებ ).

დადგენილება №3 (საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული წევრ-კორესპონდენტების ვაკანსიის დასაკავებლად სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა წარდგენის შესახებ).

დადგენილება №2 (1.სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დროებითი რეგლამენტის სამუშაო პროექტის დამტკიცების შესახებ. 2. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის უფროსის თანამდებობაზე არჩევნების ჩატარების შესახებ).

დადგენილება №1 (სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების ცნობისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ).