ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2016-2017 სასწავლო წლის II სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

 

 

 

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა


1. ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2017 წლის 1 მარტი - 2017 წლის 12 მარტი

2. სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2017 წლის 13 მარტი - 2017 წლის 24 ივნისი

3. აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია - 2017 წლის 6 მარტი - 18 მარტი

4. შუალედური შეფასების კვირა - 2017 წლის 1 მაისი - 6 მაისი

5. საგამოცდო პერიოდი :

ა) დასკვნითი გამოცდები - 2017 წლის 26 ივნისი - 15 ივლისი
ბ) დამატებითი გამოცდები - 2017 წლის 21 ივლისი - 5 აგვისტო

 

შენიშვნა: შუალედური შეფასების აღდგენის კვირეული განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით ფაკულტეტების დეკანების წარდგინების საფუძველზე.