ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 

 

ს ა დ ო ქ ტ ო რ ო    პ რ ო გ რ ა მ ე ბ ი

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
არქეოლოგია
საქართველოს ისტორია
თანამედროვე ქართული ლიტერატურა და ლიტერატურის თეორია
ქართველური ენათმეცნიერება

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
ფიზიკური ორგანული ქიმია
მიკრობიოლოგია
მყარი სხეულების ფიზიკა

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ეკონომიკა
ბიზნესის ადმინისტრირება

 

მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებანი
განზოგადებული ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები